Menu główne
Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna
  • 48-340 Głuchołazy
  • Aleja Jana Pawła II 24
  • tel. 77 4396 282
  • E-MAIL
Kalendarz

KORNELIA BEZKOROWAJNA


Koordynator projektów społecznych, wychowawca – mgr Kornelia Bezkorowajna: ukończone studia: Kolegium Nauczycielskie im. G. Piramowicza we Wrocławiu – tytuł zawodowy nauczyciela j. polskiego; Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny: licencjat i magister filologii polskiej; Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu – studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej, specjalność; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; studia podyplomowe: Resocjalizacja, profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu

Kursy i szkolenia:
  • Warsztaty „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”;
  • Szkolenie „Bezpieczeństwo młodzieży w Internecie”;
  • organizacja i udział w konferencji naukowej: „ Uważaj na każdy swój krok w sieci!”;
  • seminarium „ Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci – podnoszenie efektywności kształcenia”
  • Udział w projekcie „ Centra wsparcia NGO- projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”
  • Udział w szkoleniu „Pierwszy kontakt telefoniczny z osobą zgłaszającą myśli samobójcze” – organizowane przez SAPRA w Prudniku

Copyright © by www.swietlica-glucholazy.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.