Menu główne
Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna
 • 48-340 Głuchołazy
 • Aleja Jana Pawła II 24
 • tel. 77 4396 282
 • E-MAIL
Kalendarz

AGNIESZKA DANIELUK - ZYŚK


Kierownik Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej – mgr Agnieszka Danieluk - wyższe studia magisterskie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek: pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja; licencjat- kierunek: pedagogika, specjalizacja: praca socjalna; kurator społeczny; studia podyplomowe: Socjoterapia, profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu

Kursy i szkolenia:
 • Szkolenie z tworzenia projektów i pisania wniosków o dotacje unijne
 • Warsztaty zwiększające kompetencje osobiste i zawodowe
 • Warsztaty „ psychologiczne mechanizmy uzależnień”
 • Kurs dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie
 • Warsztaty „ Bez klapsa- jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice” – przygotowujące do pracy z rodzicami
 • Warsztat z zakresu budowania sieci
 • Szkolenie „ Trener w międzynarodowym programie stymulacji myślenia twórczego Destination ImagiNation- OczyMa Wyobraźni…a ( Światowa Olimpiada Kreatywności)”
 • Szkolenie z zakresu Fundraisingu
 • Szkolenie z zakresu finansów i rachunkowości w organizacji pozarządowej
 • Szkolenie z zarządzania organizacją pozarządową oraz prawnych warunków działania organizacji pozarządowej
 • Szkolenie z zakresu współpracy z otoczeniem, budowania koalicji i współpracy z biznesem
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej
 • Udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci
 • Udział w XIII Konferencji „ Pomocy psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym „
 • Szkolenie Podstawy Pracy Trenera
 • Organizacja oraz udział w konferencji „ Płodowy Zespół Alkoholowy ( FAS)- objawy, diagnoza, terapia”
 • Szkolenie „ Przemoc w rodzinie- interdyscyplinarne przeciwdziałanie przemocy”
 • Udział w IV Międzynarodowej Konferencji „ Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
 • Kurs Pierwszej Pomocy
 • Kurs instruktarzowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Szkolenie „ Najnowsze zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy w prawie i praktyce”
 • Seminarium „ Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne- podnoszenie efektywności kształcenia”
 • 20- godzinne szkolenie „ Zły dotyk- rozpoznawanie i interwencja w skrawarz wykorzystywania seksualnego dzieci”
 • Szkolenie „ Bezpieczeństwo młodzieży w Internecie”
 • Organizacja i udział w konferencji „ Uważaj na każdy swój krok w sieci!”
 • Udział w projekcie „ Centra wsparcia NGO- projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych”
 • Udział w V Międzynarodowej Konferencji „ Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
 • Szkolenie: „ Praca metodą streetwork”
 • Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Udział w szkoleniu: „Trzeźwość jest wyborem – nie przymusem”
 • Udział w konferencji „ Wolni od uzależnień behawioralnych”
 • Udział w konferencji: „Razem łatwiej – dwudniowa konferencja dla organizacji trzeźw ościowych z woj. opolskiego”

Copyright © by www.swietlica-glucholazy.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.