Menu główne
Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna
 • 48-340 Głuchołazy
 • Aleja Jana Pawła II 24
 • tel. 77 4396 282
 • E-MAIL
Kalendarz

ANETA JAWORSKA


Wychowawca Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Głuchołazach – Aneta Jaworska- licencjat: Pedagogika opiekuńcza z terapią opiekuńczą, drugi rok studiów magisterskich: resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Kurator społeczny.

Kursy i szkolenia:
 • Szkolenie z zarządzania organizacją pozarządową oraz prawnych warunków działania organizacji pozarządowej
 • Szkolenie z zakresu finansów i rachunków w organizacji pozarządowej
 • Szkolenie „Trener w międzynarodowym programie stymulacji myślenia twórczego Destinatin ImagiNation – Oczyma Wyobraźni...”
 • „Szkolenie „Wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka”
 • Warsztaty zwiększające kompetencje osobiste i zawodowe” dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych uzależnieniami
 • Warsztaty „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”
 • Warsztaty „Psychologiczne mechanizmy uzależnień”
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Udział w XI Konferencji Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym „Koncepcja przywiązania- implikacje dla pracy socjoterapeutycznej”
 • Udział w Konferencji Naukowej pt. :Płodowy zespół alkoholowy (FAS) – objawy, diagnoza, terapia”
 • Udział w Konferencji Naukowej pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich”
 • Udział w konferencji „ Uważaj na każdy swój krok w sieci!”
 • Udział w V Międzynarodowej Konferencji „ Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
 • Kurs Pierwszej Pomocy
 • Udział w seminarium „Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci – podnoszenie efektywności kształcenia”

Copyright © by www.swietlica-glucholazy.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.