Menu główne
Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna
 • 48-340 Głuchołazy
 • Aleja Jana Pawła II 24
 • tel. 77 4396 282
 • E-MAIL
Kalendarz

MAŁGORZATA MATYJA


Wychowawca Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Głuchołazach – mgr Małgorzata Matyja- wyższe studia magisterskie, kierunek: pedagogika, specjalizacja: edukacja przedszkolna; licencjat: kierunek: pedagogika, specjalizacja: resocjalizacja; studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz diagnoza i terapia pedagogiczna; studia podyplomowe :Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Socjoterapia, profilaktyka i terapia zaburzeń.

Kursy i szkolenia:
 • Kurs – uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej z zakresu pedagogika
 • Szkolenie „Agresja i przemoc”, Komunikacja interpersonalna”
 • Warsztat metodyczno – repertuarowy „Gry, zabawy i tańce integracyjne”.
 • Make a Connection – Przyłącz się! VII edycja programu Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie - szkolenie
 • Kurs doskonalący w zakresie pracy korekcyjnej z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wysokiego ryzyka (z rodzin z problemami alkoholowymi – 125 godzin) Certyfikat – Specjalistyczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli (Łódź)
 • Koordynator wolontariuszy - szkolenie
 • Kurs „Trening Zastępowania Agresji” (TZA – ART )- uczestnik
 • Kurs Pierwszej Pomocy
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • „Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – objawy, diagnoza, terapia” – konferencja
 • Szkolenie Podstawy pracy trenera
 • Trener w międzynarodowym programie stymulacji myślenia twórczego Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni…a (Światowa Olimpiada Kreatywności)
 • „Warsztaty zwiększające kompetencje osobiste i zawodowe”
 • Kurs dla członków zespołu interdyscyplinarnego ds. Przemocy w rodzinie
 • Warsztat „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”- uczestnik
 • Warsztat – „Psychologiczne mechanizmy uzależnień”
 • Kurs kierowników wycieczek szkolnych
 • Warsztat „ Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych”
 • Seminarium: Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci- podnoszenie efektywność kształcenia
 • Szkolenie „ Bezpieczeństwo młodzieży w Internecie”
 • Organizacja oraz udział w konferencji: „Uważaj na każdy swój krok w sieci”

Copyright © by www.swietlica-glucholazy.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.