Menu główne
Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna
 • 48-340 Głuchołazy
 • Aleja Jana Pawła II 24
 • tel. 77 4396 282
 • E-MAIL
Kalendarz

JOLANTA PŁATKOWSKA


Wychowawca Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nowym Świętowie, pracownik socjalny – mgr Jolanta Płatkowska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu - Studia Licencjackie, Kierunek: Pedagogika, Specjalizacja: Praca socjalna, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu - Studia Magisterskie, Kierunek: Pedagogika, Specjalizacja: Pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną, Uniwersytet Opolski - Wydział Prawa i Admistracji - podyplomowe studia z zakresu Administracji Publicznej.

Kursy i szkolenia:
 • "Warsztaty zwiększające kompetencje osobiste i zawodowe" dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą że środowisk zagrożonych uzależnieniami,
 • Szkolenie z zakresu współpracy z otoczeniem, budowania koalicji i współpracy z biznesem
 • Cykl szkoleniowy zajęć seminaryjnych "Program psychoedukacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii"
 • Szkolenie przygotowujące do pracy w charakterze wolontariusza
 • Szkolenie Podstawy Pracy Trenera,
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej
 • Szkolenie "Bezpieczeństwo młodzieży w Internecie"
 • Udział w Konferencji Naukowej pt. "Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) - objawy, diagnoza, terapia"
 • Organizacja oraz udział w Konferencju Naukowej: "Uważaj na każdy swój krok w sieci!"
 • Udział w warsztatach pt. "Jak pobudzać aktywność osób niepełnosprawnych"
 • W chwili obecnej: Kurs szkoleniowy "Profesjonalny pracownik socjalny"
 • Kursy:
 • - Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
  - Profesjonalny pracownik socjalny
  - Menedżer administracji
 • Szkolenie: „Trzeźwość jest wyborem – nie przymusem”

Copyright © by www.swietlica-glucholazy.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.